Vi är i full gång att lotta serierna i div 4 och 5, de kommer att publiceras på profixio inom kort.
Vi vill även påminna om att på söndag den 17 sept är sista anmälningsdag för div 6, ungdom- veteran och damserierna.
Ni kan följa det aktuella anmälningsläget under team serie.