Intresset för ungdomsserierna har de senaste åren dalat.
Team serie har därför spånat på ett nytt förslag.
Vi önskar få in input på förslaget från föreningar för att kunna göra det ännu bättre.
Se förslaget här. 
Input lämnas senas den 23 juni till nvgkansli@sbtf.se

 

Foto: Linda Carlsson/SBTF