Valberedningen lämnar följande information:

INFO från Valberedningen 231127

Enligt Nordvästra Götalands stadgar reviderade 210301 vid digitalt årsmöte

Enligt Kapitel 5 § 20 åligger det valberedningen senast 8 veckor före SDF årsmöte meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på de som avböjt återval.

Följande personer står på omval

 • Martin Kahnberg Överlida                  Ordförande
  • Avsägelse föreligger
 • Thomas Andrén Kinna                      Styrelseledamot
  • Valberedningen har ej fått svar om ställningstagande i dagsläget
 • Olle Karlsson Ed                          Styrelseledamot
  • Avsägelse föreligger
 • Vakant
 • Kristina Uf Mölltorp                  Suppleant
  • Avsägelse föreligger
 • Anders Nilsson Borås Revisor
  • Kandiderar
 • Rolf Johansson Lidköping Revisor suppleant
  • Avsägelse föreligger
 • Andreas Pettersson Upphärad Revisor suppleant
  • Valberedningen har ej fått svar om ställningstagande i dagsläget

Följande personer har 1 år kvar på sin mandattid

 • Jan-Olof Sundh Ulricehamn Styrelseledamot
 • Monica J Erlandsson Henån Styrelseledamot
 • Anders Ersson Lidköping Styrelseledamot
 • Per-Olof Jinnegård Borås Revisor
 • 21 Förslagsrätt Föreningar får senast 6 veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkt 9 a-e i 12 §. Valberedningen skall senast 2 veckor före SDF-mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag.

 

Valberednings dagsläge är

 • Att finna kandidater till följande poster
  • Ordförande 1 år
  • Ledamöter 1-3 personer på en mandattid av 2 år
  • Samt 1-2 revisorssuppleanter på en mandattid av 1 år
 • Vi har under en tid sonderat kring namn och även pratat med en del, men dagsbeskedet är att vi INTE har fått folk som kandiderar. Så läget är KRITISKT och vi behöver er HJÄLP ute i föreningarna att få fram kandidater till de olika posterna om vårt distrikt skall ”överleva” Vi försöker också ta hänsyn till vilka kompetenser som saknas i styrelsen och inriktar oss i första hand mot de som har kompetens inom ekonomi, serie och tävlingsverksamhet.

Kontakta gärna någon i valberedningen om era namnförslag eller tankar.

 • Valberedningen kommer under december jobba vidare enligt
  • Internt möte under första veckan i december
  • Intervju dag den 15 december med styrelsen

Vi ser positivt på att vi skall lösa situationen, men det KRÄVS att vi ALLA tillsammans jobbar för en pingisframtid inom vårt distrikt

 

Valberedningen

Nordvästra Götalands Bordtennisförbund

Vid nominering av kandidater till någon av posterna hör av er till ordf. i valberedningen, Ronny Ferm,  rferm@hotmail.com