Under lördagen var distriktet inbjudna till RF Sisus SDF konferens. Där diskuterades många viktiga idrottsfrågor nu och för framtiden. Samarbetet med RF Sisu är mycket viktigt då de står för en stor del av de ekonomiska resurser vi får. Även ni föreningar kan påverka resurserna vi och ni får genom att ha ett bra samarbete med RF Sisu.