Nu finns det ett preliminärt generalprogram ute på hemsidan.
Ni hittar det här.